Mina hundporträtt/My dog portraits


Mina hundporträtt är inte generella rasporträtt utan visar just den speciella hundens personliga utseende.
My dog portraits are not general portraits of a breed but a very personal portrait of just your dog.  

Gammal teknik, s k skiktmåleri från 1600-talet.
Old technique from the 1700th century. A slow technique, layer on layer.
Det var så här man målade gamla kungar och andra viktiga personer på den tiden. Så mina hundporträtt är i gott sällskap!
This is how you painted old kings and other important persons at that time. So your dog is in a good company!

Jag utgår från foton som jag gärna tar själv.
I use photos for my paintings. Preferably photos I have taken myself if possible.

Tekniken är långsam. Man lägger lager på lager och utgår från en grundmålad duk.
Grunden kan ex vis vara i en ockraton eller en ton i engelskt rött etc. Man målar sällan motivet direkt på en vit duk.
Mellan varje lager måste bilden torka helt. Den torra ytan behandlas också då och då med målarmedium.  

Hela bilden görs först i svart, vitt och gråtoner. Därefter arbetar man med färgen. Man börjar med mörka färger. Bildens detaljer blir ljusare och klarare vid varje lager.
Ibland laseras också motivet flera gånger. Sist lackas hela bilden, som då måste ha torkat under en lång tid.